Gids naar de basisschool

Jaarlijks geeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een informatiegids uit voor ouders en verzorgers van kinderen die naar de basisschool gaan. De gids gaat over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden.

Lees de informatiegids Naar de basisschool.