Coronavirus & kinderopvang

Onze kinderopvang is sinds half december 2020 gesloten tot en met ten minste 7 februari 2021. We bieden noodopvang op de eigen locatie aan:

  • kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken;
  • kinderen in een kwetsbare positie.

Het verschil met de eerdere lockdown in 2020 is dat de noodopvang nu alleen voor kinderen van ouders is die al een contract hebben bij de kinderopvang. De genomen maatregelen vanuit de overheid zijn er deze keer namelijk op gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken. Doel hiervan is de verspreiding van het virus terug te dringen. Het heeft dus niets te maken met het besmettingsrisico op de kinderopvang locatie(s).

We kunnen ons voorstellen dat je hier vragen over hebt. Ouders die gebruikmaken van kinderopvang bij Horizon Kinderopvang, worden via de locatiedirecteur geïnformeerd over alle ontwikkelingen.

Voor antwoorden op veelgestelde vragen raden we je aan om een kijkje te nemen op de website van Servicebureau Kinderopvang. Wij werken samen met Servicebureau Kinderopvang en zij beantwoorden op hun website diverse algemene vragen op het gebied van het coronavirus en kinderopvang:

Meer over corona en kinderopvang

Heb je nog andere vragen? Dan kun je altijd contact opnemen met je locatiedirecteur.

 

English information about corona & childcare

All childcare locations are closed from December 16 until at least February 7, 2021They will only provide emergency care for children whose parents work in critical sectors and/or for children in a vulnerable position. During this lockdown care will only be available to children of parents who already have a contract, on their regular days. This measure has been taken to limit the amount of contact and travel movements for parents, therefore reducing the risk of the virus spreading. The risk of infection in childcare is still limited.

If your child makes use of childcare at a Horizon Kinderopvang location, you will be personally informed about the measures.

Please take a look at the website of Servicebureau Kinderopvang for frequently asked questions about childcare and the coronavirus.

You can also contact your location if you have any further questions.