Coronavirus & kinderopvang

Onze kinderdagverblijven & buitenschoolse opvang locaties zijn weer geopend voor alle kinderen. Wel moeten we ons nog aan bepaalde maatregelen houden en mag een kind met ziekteverschijnselen in sommige situaties niet komen. Via de directeur van jouw locatie wordt je op de hoogte gehouden van deze maatregelen & nieuwe ontwikkelingen.

We kunnen ons voorstellen dat je hier vragen over hebt. Ouders die gebruikmaken van kinderopvang bij Horizon Kinderopvang, worden via de locatiedirecteur geïnformeerd over alle ontwikkelingen.

Actuele informatie

Zoek je meer informatie over het coronavirus en kinderopvang? Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over de huidige maatregelen. Ga naar de website van het RIVM voor de meest actuele medische informatie rondom het coronavirus. 

Heb je nog andere vragen? Dan kun je altijd contact opnemen met je locatiedirecteur.

 

English information about corona & childcare

All childcare locations reopened for all children aged 0-13 years. There are still some measures in place. 

If your child makes use of childcare at a Horizon Kinderopvang location, you will be personally informed about the measures.

Please take a look at the website of the Government of the Netherlands for the most current information about the coronavirus.

You can also contact your location if you have any further questions.